USLUGE

Usluge2023-04-14T13:24:01+00:00

U segmentu usluga, a kako bi rasteretilo ostala društva Grupe KONČAR djelatnosti koje nisu njihova temeljna djelatnost (core business) Društvo pruža sljedeće usluge:

FIZIČKO TEHNIČKA ZAŠTITA

 • zaštitu objekata i imovine, kontinuirano od 0 do 24 sata tijekom cijele godine

 • nadzor i kontrolu ulaza – izlaza zaposlenika i stranaka, kontrolu vozila, robe i prateće dokumentacije, vođenje propisanih evidencija sukladno direktivi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 • obilazak i kontrolu parkirališta i prometnica

 • intervencije na zahtjev

POSLOVI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 • nadzor objekata po kontrolnim točkama

 • nadzor vatrodojavne centrale, tj. javljača požara

 • održavanje protupožarne niskonaponske mreže

 • vođenje propisanih evidencija (prvenstveno upisnika o kontrolnim i periodičnim pregledima)

 • vođenje nadzora i organizacija provedbe zakonskih propisa

 • intervencije na zahtjev

POSLOVI ČIŠĆENJA

 • čišćenje i održavanje uredskih prostora

 • čišćenje prometnica, parkirališta i pješačkih prolaza

 • čišćenje slivnika

 • održavanje kontejnera i posuda za otpad te evidencija odvoza otpada

 • čišćenje prometnica u zimskim uvjetima te posipavanje solju ili sipinom

 • kontrola i operativni nadzor nad prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 • košnja trave, orezivanje, okopavanje i gnojenje drveća i drugog raslinja, te skupljanje i zbrinjavanje lišća

OSTALE USLUGE

 • telefonska centrala

 • punjenje akumulatora

 • Ekspedit, interna distribucija pošte i kopiraonica

 • Pismohrana (Centralni Arhiv)

U segmentu usluga, a kako bi rasteretilo ostala društva Grupe KONČAR djelatnosti koje nisu njihova temeljna djelatnost (core business) Društvo pruža sljedeće usluge:

FIZIČKO TEHNIČKA ZAŠTITA

 • zaštitu objekata i imovine, kontinuirano od 0 do 24 sata tijekom cijele godine

 • nadzor i kontrolu ulaza – izlaza zaposlenika i stranaka, kontrolu vozila, robe i prateće dokumentacije, vođenje propisanih evidencija sukladno direktivi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 • obilazak i kontrolu parkirališta i prometnica

 • intervencije na zahtjev

POSLOVI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

 • nadzor objekata po kontrolnim točkama

 • nadzor vatrodojavne centrale, tj. javljača požara

 • održavanje protupožarne niskonaponske mreže

 • vođenje propisanih evidencija (prvenstveno upisnika o kontrolnim i periodičnim pregledima)

 • vođenje nadzora i organizacija provedbe zakonskih propisa

 • intervencije na zahtjev

POSLOVI ČIŠĆENJA

 • čišćenje i održavanje uredskih prostora

 • čišćenje prometnica, parkirališta i pješačkih prolaza

 • čišćenje slivnika

 • održavanje kontejnera i posuda za otpad te evidencija odvoza otpada

 • čišćenje prometnica u zimskim uvjetima te posipavanje solju ili sipinom

 • kontrola i operativni nadzor nad prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 • košnja trave, orezivanje, okopavanje i gnojenje drveća i drugog raslinja, te skupljanje i zbrinjavanje lišća

OSTALE USLUGE

 • telefonska centrala

 • punjenje akumulatora

 • Ekspedit, interna distribucija pošte i kopiraonica