ENERGETIKA

Energetika2019-10-03T13:50:56+00:00

DRUŠTVO PROIZVODI TOPLINSKU ENERGIJU:

 • na lokaciji Jankomir vlastitom parnom plinskom kotlovnicom proizvodi suhozasićenu paru za potrebe proizvodnih procesa i tople sanitarne vode na lokaciji tijekom cijele godine te grijanja zimi
 • na lokaciji Borongaj vlastitom plinskom toplovodnom kotlovnicom društvo proizvodi toplinsku energiju za grijanje zimi

 • na lokaciji Sesvetski Kraljevec toplovodnom kotlovnicom u vlasništvu KONČAR – Elektroindustrija d.d. društvo proizvodi toplinsku energiju za grijanje zimi

KAKO BI MOGLO KVALITETNO I KONTINUIRANO PROIZVODITI TOPLINSKI ENERGIJU:

 • održava kotlovnicu i toplinske mreže
 • vodi nadzor i organizira provedbu pozitivnih zakonskih propisa

 • obavlja hitne intervencije na grijaćim tijelima u prostorima
 • prati i raspodjeljuje troškove energenata

Društvo Končar – Energetika i usluge d.o.o. sustavno i periodički obavlja nadzor infrastrukture i energetskih objekata lokacija u cilju ranog prevencije svih potencijalnih odstupanja.

Redovno se obavljaju sljedeće djelatnosti:

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 • održavanje trafostanica, rasklopišta i interne električne mreže
 • vođenje nadzora i organizacija provedbe pozitivnih zakonskih propisa

 • praćenje troškova električne energije

PLIN

 • održavanje interne mreže

 • praćenje potrošnje i troškova

TOPLINSKA ENERGIJA

 • proizvodnja i isporuka toplinske energije
 • održavanje interne mreže

 • praćenje troškova

VODA

 • održavanje interne mreže pitke i hidrantske vode, hitne intervencije, svođenje gubitaka na minimum

 • praćenje potrošnje i raspodjela troškova

ODRŽAVANJE MREŽE ODVODNJE

 • zakonski pregledi okna odvodnje
 • čišćenje separatora
 • mjerenje protoka otpadnih voda

 • kontrola i ispitivanja kvalitete otpadnih voda

 • priprema elaborata i ishođenje vodopravne dozvole

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA

 • proizvodnja komprimiranog zraka
 • održavanje postrojenja i mreže razvoda komprimiranog zraka

 • praćenje i raspodjela troškova komprimiranog zraka