U srpnju ove godine provedena je prosudba postojećih sustava upravljanja od strane certifikacijske kuće SIQ tijekom koje su utvrđeno da organizacije KONČAR – ENERGETIKA I USLUGE d.o.o. izvodi, održava i razvija sustav upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 te sustav upravljanja energijom u skladu sa zahtjevima norme ISO 50001:2018.

Osim toga, provedena je redovna prosudba EMAS-a gdje je utvrđeno da organizacija ispunjava sve zahtjeve Uredbe (EU) br. 1221/2009, Uredbe (EZ) br. 2017/1505 i Uredbe (EU) 2018/2026. Također je utvrđeno da podaci i informacije iz „Izjava o okolišu 2022“ pružaju pouzdanu, vjerodostojnu i pravilnu sliku o svim djelatnostima organizacije.

UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA UPRAVLJANJA

Zadovoljstvo nam je objaviti da smo tijekom ove godine pokrenuli postupak uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu (ISO 45000). Prvi dio prosudbe je uspješno proveden u srpnju dok će se drugi dio provesti u listopadu kada će i završiti sam postupak. Time ćemo uspješno završit postupak uvođenja integriranog sustava upravljanja (ISU) koji će se odnositi na norme u području kvalitete, okoliša, energije te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

PRVO IZVJEŠĆE O UGLJIČNOM OTISKU

Društvo KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. tijekom proteklog razdoblja provelo je aktivnosti izračuna ugljičnog otiska.

„Izvješće o ugljičnom otisku“

2023-09-06T09:18:34+00:00rujan 6th, 2023|Categories: Uncategorized @hr|