POVIJESNI STATUS

/Povijesni status
Povijesni status2019-09-25T10:21:29+00:00

Društvo KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. osnovano je 31.12.1997. godine. Do 30.04.1998. preuzelo je zaposlenike i djelatnost sedam Končarevih društava koja su se bavila pružanjem vrlo raznolikih usluga primarno za potrebe drugih društava unutar grupe KONČAR.

Tih sedam društava su:

KONČAR – Transformatori, energetika i usluge d.o.o.

KONČAR – Imobilia d.o.o.

KONČAR – Zaštita i usluge d.o.o.

KONČAR – Električni aparati i uređaji d.o.o.

KONČAR – Proizvodnja i usluge d.o.o.

KONČAR – Nekretnine i usluge d.o.o.

KONČAR – Ugostiteljstvo i turizam d.o.o.

na lokaciji Jankomir

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Borongaj

na lokaciji Sesvetski Kraljevec

na lokaciji Ivanec, i

na lokaciji Savudrija

Prodajom kampa u Savudriji društvo je prestalo obavljati ugostiteljsku i turističku djelatnost, ali je bitno proširilo svoje aktivnosti vezane za upravljanje nekretninama.

Društvo KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. osnovano je 31.12.1997. godine. Do 30.04.1998. preuzelo je zaposlenike i djelatnost sedam Končarevih društava koja su se bavila pružanjem vrlo raznolikih usluga primarno za potrebe drugih društava unutar grupe KONČAR.

Tih sedam društava su:

KONČAR – Transformatori, energetika i usluge d.o.o.

KONČAR – Imobilia d.o.o.

KONČAR – Zaštita i usluge d.o.o.

KONČAR – Električni aparati i uređaji d.o.o.

KONČAR – Proizvodnja i usluge d.o.o.

KONČAR – Nekretnine i usluge d.o.o.

KONČAR – Ugostiteljstvo i turizam d.o.o.

na lokaciji Jankomir

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Fallerovo

na lokaciji Borongaj

na lokaciji Sesvetski Kraljevec

na lokaciji Ivanec, i

na lokaciji Savudrija

Prodajom kampa u Savudriji društvo je prestalo obavljati ugostiteljsku i turističku djelatnost, ali je bitno proširilo svoje aktivnosti vezane za upravljanje nekretninama.