Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti KONČAR- Energetika i usluge d.o.o.

Referentna oznaka: MF-2023-1-1-75

O projektu:

Opći cilj projekta je povećati energetsku učinkovitost poduzeća KONČAR- Energetika i usluge d.o.o. ulaganjem u proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe. Provedba projekta pridonijet će održivom upravljanju energijom i promicanju energije iz obnovljivih izvora energije.

Projektom su predviđene sljedeće projektne aktivnosti:

  • A1 Izgradnja integriranih fotonaponskih elektrana na poslovnim građevinama na jednoj lokaciji: Poslovna građevina PO-A i Poslovna građevina Ulaz robe i tlačni lijev
  • A2 Stručni nadzor građenja u fazi izvođenja radova

Projektno ulaganje doprinosi očekivanim učincima i pokazateljima:

  1. uštedi isporučene energije poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga za 287.75 MWh/god, odnosno 22,77%;
  2. postizanju očekivane kumulativne uštede isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja za 4.445,99 MWh;
  3. smanjenju emisije stakleničkih plinova za 45,75 t CO2/god;
  4. postizanju očekivane kumulativne uštede emisije stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja za 706,88 tona CO2;
  5. dodatnoj instaliranoj snazi za proizvodnju električne energije iz OIE za 0,29 MW.
  6. Potaknuta financijska sredstva, odnosno ukupna vrijednost ulaganja iznosi 285.678,00 EUR.

Projekt (MF-2023-1-1-75) je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom se nastoji doprinijeti Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategiji energetskog i niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Ukupna vrijednost projekta: 290.518,00 eura

Iznos EU sufinanciranja:  145.259,00 eura

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2023. – prosinac 2025. godine

2024-02-27T11:33:21+00:00veljača 26th, 2024|Categories: Novosti|