Novosti

/Novosti
Novosti2021-01-13T12:37:48+00:00

Povećanje energetske učinkovitosti KONČAR- Energetika i usluge d.o.o.

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti KONČAR- Energetika i usluge d.o.o.

Referentna oznaka: MF-2023-1-1-75

O projektu:

Opći cilj projekta je povećati energetsku učinkovitost poduzeća KONČAR- Energetika i usluge d.o.o. ulaganjem u proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe. Provedba projekta pridonijet će održivom upravljanju energijom i promicanju energije iz obnovljivih izvora energije.

Projektom su predviđene sljedeće projektne aktivnosti:

  • A1 Izgradnja integriranih fotonaponskih elektrana na poslovnim građevinama na jednoj lokaciji: Poslovna građevina PO-A i Poslovna građevina Ulaz robe i tlačni lijev
  • A2 Stručni nadzor građenja u fazi izvođenja radova

Projektno ulaganje doprinosi očekivanim učincima i pokazateljima:

  1. uštedi isporučene energije poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga za 287.75 MWh/god, odnosno 22,77%;
  2. postizanju očekivane kumulativne uštede isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja za 4.445,99 MWh;
  3. smanjenju emisije stakleničkih plinova za 45,75 t CO2/god;
  4. postizanju očekivane kumulativne uštede emisije stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja za 706,88 tona CO2;
  5. dodatnoj instaliranoj snazi za proizvodnju električne energije iz OIE za 0,29 MW.
  6. Potaknuta financijska sredstva, odnosno ukupna vrijednost ulaganja iznosi 285.678,00 EUR.

Projekt (MF-2023-1-1-75) je sufinanciran sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom se nastoji doprinijeti Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategiji energetskog i niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Ukupna vrijednost projekta: 290.518,00 eura

Iznos EU sufinanciranja:  145.259,00 eura

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2023. – prosinac 2025. godine

veljača 26th, 2024|

Završen postupak uvođenja novih sustava upravljanja

U listopadu ove godine proveden je drugi dio prosudbe sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i sustava upravljanja zaštitom  zdravlja i sigurnošću na radu (ISO 45001) čime je uspješno završen postupak certifikacije. Trenutno se opseg certifikacije odnosi na lokaciju Fallerovo šetalište22. Plan za iduću godinu je proširenje opsega i na ostale Končareve lokacije (Jankomir, Borongaj, Sesvetski Kraljevec, Samobor). Dobivanjem novih certifikata uspješno je završen postupak uvođenja Integriranog sustava upravljanja (ISU) koji je sukladan je sa zahtjevima normi iz područja kvalitete, okoliša, energije, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

veljača 26th, 2024|

Provedena prosudba sustava upravljanja i EMAS

U srpnju ove godine provedena je prosudba postojećih sustava upravljanja od strane certifikacijske kuće SIQ tijekom koje su utvrđeno da organizacije KONČAR – ENERGETIKA I USLUGE d.o.o. izvodi, održava i razvija sustav upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2015 te sustav upravljanja energijom u skladu sa zahtjevima norme ISO 50001:2018.

Osim toga, provedena je redovna prosudba EMAS-a gdje je utvrđeno da organizacija ispunjava sve zahtjeve Uredbe (EU) br. 1221/2009, Uredbe (EZ) br. 2017/1505 i Uredbe (EU) 2018/2026. Također je utvrđeno da podaci i informacije iz „Izjava o okolišu 2022“ pružaju pouzdanu, vjerodostojnu i pravilnu sliku o svim djelatnostima organizacije.

UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA UPRAVLJANJA

Zadovoljstvo nam je objaviti da smo tijekom ove godine pokrenuli postupak uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu (ISO 45000). Prvi dio prosudbe je uspješno proveden u srpnju dok će se drugi dio provesti u listopadu kada će i završiti sam postupak. Time ćemo uspješno završit postupak uvođenja integriranog sustava upravljanja (ISU) koji će se odnositi na norme u području kvalitete, okoliša, energije te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

PRVO IZVJEŠĆE O UGLJIČNOM OTISKU

Društvo KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. tijekom proteklog razdoblja provelo je aktivnosti izračuna ugljičnog otiska.

„Izvješće o ugljičnom otisku“

rujan 6th, 2023|