DJELATNOST

/O nama
O nama2019-09-25T09:52:50+00:00

Društvo KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. je članica grupe KONČAR u 100% vlasništvu društva KONČAR – Elektroindustrija d.d. i primarno je orijentirano prema ostalim članicama Grupe Končar.
Društvo posluje na četiri lokacije u Zagrebu: Fallerovo šetalište, Jankomir, Borongaj i Sesvetski Kraljevec, te na lokaciji Samobor – Bobovica, a upravlja i lokacijama Žitnjak, Ivanec, Labin, Zlatar i Zvečevo, te poslovnim prostorima u Središću i Sigetu. Na navedenim lokacijama društvo organizira opskrbu korisnika lokacije energentima – električnom energijom, plinom, parom, toplinskom energijom te komprimiranim zrakom. Organizacija distribucije vode te kontrola sustava odvodnje povjerena je Društvu kao nositelju vodopravne dozvole za sve lokacije.

Uz navedeno, KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. pruža i usluge fizičko-tehničke i protupožarne zaštite, održavanja okoliša i čišćenja unutrašnjih prostora kao i usluge ekspedita i kopiraone.

Društvo upravlja nekretninama u vlasništvu krovnog društva KONČAR – Elektroindustrije d.d. na način da provodi tekuće i investicijsko te poduzima potrebne aktivnosti za optimalno korištenje svih raspoloživih kapaciteta dajući ih u zakup.

Društvo trenutno zapošljava 153 djelatnika.

UPRAVA:

Predsjednica Uprave: mr.sc. Jasna Horvat, dipl. ing.

Član Uprave: mr.sc. Goran Romac, dipl. ing.