SUSTAVI UPRAVLJANJA – ISO CERTIFIKATI

/Certifikati
Certifikati2023-07-13T10:10:42+00:00

Primjenom i stalnim unapređenjem sustava upravljanja: Sustav upravljanja zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 14001 i Sustav upravljanja energijom prema zahtjevima norme ISO 50001, razvijanjem poslovnih procesa i aktivnosti, poboljšavanjem partnerskih odnosa s kupcima, dobavljačima i korisnicima naših usluga, kontinuiranim poboljšavanjem u dijelu upotrebe novih tehnoloških rješenja (opreme i strojeva), doprinosimo optimiranju troškova poslovanja.

Opseg sustava upravljanja obuhvaća: opskrbu električnom energijom, parom, toplom vodom, pitkom vodom, plinom i komprimiranim zrakom, opće usluge, usluge zaštite osoba i imovine, poslovanje nekretninama.

Kvaliteta usluge, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i zaštita zdravlja i sigurnost na radu naše su temeljne vrijednosti koje uz poštivanje Korporativne politike Grupe KONČAR – Elektroindustrija d.d. čine osnovu našeg djelovanja.

Posjedujemo certifikate u skladu s normama: ISO 14001:2015; ISO 50001:2018.

ISO 14001

ISO 14001_2015

ISO 50001

ISO 50001_2018

Politika okoliša i energije

Politika upravljanja okolišem i energijom