Naslovnica2023-07-11T09:29:32+00:00

TEHNOLOŠKE CJELINE

KONČAR – Energetika i usluge d.o.o.

KONČAR – Energetika i usluge d.o.o. je članica grupe KONČAR u vlasništvu KONČAR – Elektroindustrija d.d. i primarno je orijentirano prema ostalim članicama Grupe KONČAR.

Društvo se brine o opskrbi korisnika Končarevih lokacija energentima (električna energija, plin, toplinska energija i komprimirani zrak), vodom kao i sustavima odvodnje. Društvo pruža usluge fizičko tehničke i protupožarne zaštite, održavanja hortikulture, čišćenja, telefonske centrale, punjenja akumulatora, kopiraonice i ekspedita. Uz navedeno, društvo gospodari nekretninama u vlasništvu KONČAR – Elektroindustrije d.d.

EMAS
EMAS

KONČAR – Energetika i usluge d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon.: +385 1 3794 046
e-mail: info@www.koncar-eu.hr